24
ต.ค.
07

ประกาศ: อบรมเชิงปฏฺิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์หัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ระหว่าง 11 – 20 ธันวาคม 2550 (10 วัน) ***ด่วน รับ 30 ท่านเท่านั้น***

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
-มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยพื้นฐานทั่วไป
-มีความสนใจในการวิจัยเชิงคุณภาพ
-มีความตั้งใจจริงและมีสุขภาพดี
-มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ โปรแกรม MS Words เป็นต้น

ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 11-20 ธันวาคม 2550 รวม 10 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่อบรมและปฏิบัติการภาคสนาม
ห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติการภาคสนาม ณ บ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรม
-ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,700.- บาท (รวมค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง และค่าเอกสาร)
-ค่าใช้จ่ายภาคสนามระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2550 ท่านละ 2,200.- บาท (รวมค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ในช่วงภาคสนาม 4 วัน)
-รวมทั้งหมด 2 รายการเป็นเงิน 10,900 บาท
-ผู้เข้าอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
-สำหรับข้าราชการสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

วิธีรับสมัคร
θ สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
θ สมัครทางไปรษณีย์
θ ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย “คุณสุพรรณา หนูรักษ์” ศรีนครินทรวิโรฒ 10117
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
หรือ
θ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชื่อบัญชี “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” เลขที่บัญชี 167-2-03553-0 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมกับส่งสำเนาใบโอนเงินได้ที่ คุณสุพรรณนา หนูรักษ์ โทรสาร 02-262-0809

ระยะเวลาการรับสมัคร
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
คุณสุพรรณา หนูรักษ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์/โทรสาร 02-6641000, 02-6495000 ต่อ 7611, 7612, 02-6495182, 02-2620809 e-mail : sadhon@swu.ac.th

หมายเหตุ
-ผู้เข้ารับการอบรม 2 ท่าน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
-อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-หากผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนไปจัดการอบรมในครั้งต่อไปตามที่เห็นสมควร

หัวข้อในการอบรม
-มโนทัศน์การวิจัย
-ปรัชญาและหลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ
-การออกแบบการวิจัยและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
-การเขียนข้อเสนอการวิจัย
-วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
-การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยมือ
-การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ
-การเขียนรายงานการวิจัย
-การฝึกปฏิบัติ
-ฝึกเขียนข้อเสนอการวิจัย
-ฝึกปฏิบัติและเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ บ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก
-ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล
-ฝึกเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย

คัดลอกจาก: ประกาศอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย

Advertisements

0 Responses to “ประกาศ: อบรมเชิงปฏฺิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ”  1. ให้ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


ตุลาคม 2007
พฤ อา
« ก.ย.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Blog Stats

  • 11,382 hits
Advertisements

%d bloggers like this: